1967/1968 Dündar ilkokulu 5. Sınıf Öğretmen Yücel Girginer ve öğrencileri

1967/1968 Dündar ilkokulu 5. Sınıf Öğretmen rahmetli Yücel Girginer ve öğrencileri...
Bilgi ve fotoğraf için Hilmi İnal‎ hemşehrimize çok teşekkür ederiz.

1931 İNEGÖL BELEDİYESİ SALONUNDA ÇALIŞAN MEMURLAR

17.6 1931 İNEGÖL BELEDİYESİ SALONUNDA ÇALIŞAN MEMURLAR.. Remzi Hoca (Sert) albümünden..
Bilgi ve fotoğraf için Mehmet Şakir Ünlü hemşehrimize çok teşekkür ederiz.

Abdulhamit’in emanetine sahip çıkamadık İnegöl


Bankalar Caddesi üzerinde bulunan Yıldırım (Cuma) Caminin pencere kenarlarında bulunan Osmanlı işlemeli motiflerin, cami içerisinde yapılan bakımı ve onarım sırasında boyandığı ortaya çıktı.

İnegöl’ün en eski camisi ve halk arasında Cuma Cami olarak da bilinen Yıldırım Caminin içerisindeki pencerelerinin kenarında bulunan Osmanlı işlemleri, yapılan bakım ve onarım sırasında hassasiyetle davranılmaması nedeniyle boyandığı ortaya çıktı.

YOK EDİLDİ

Boyanan tarihi eser, daha sonraki nesillere aktarılmadan tamamen yok edilmiş oldu.

İNEGÖL’ÜN EN ESKİ CAMİSİ

Vakıf kayıtlarına göre cami, 1. Bayezid (1398-1402) tarafından yaptırılmıştır. Ancak harap hale gelen cami yıkılarak, II. Abdülhamid döneminde bugünkü haliyle inşa edilmiş ve Kasım 1895’te tekrar ibadete açılmıştır.

RESİMLERDE KALDI

Bu arada 2013 yılında İnegöl Belediyesi tarafından hazırlatılan ‘İnegöl tanıtım ve Kent Rehberinde’ yer verilen caminin resimlerinde, pencere kenarlarında bulunan motiflerin bulunduğu görülüyor.

YILDIRIM YAPTIRDI

Tarihi kitaplarda camiyle alakalı şu bilgiler yer alıyor;

Hatırlanacağı üzere fetih sonrasında İnegöl’de başlatılan ilk imar faaliyetinin bir ürünü olan ve dördüncü Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezıd tarafından 1398’de inşa ettirilmiş olan Cuma Camii, fiziki olarak çok küçük ve ahşap çatılı bir mabet olsa da Anadolu’nun Türkleşmesinde ve de İslamlaşmasında ilk adım sayılır.

ABDÜLHAMİT YENİLEDİ

Çünkü 1299’da fethedilen İnegöl’e ancak 1398 yılında Yıldırım Bayezıd eliyle bir Cuma Camii inşa edilmiştir.

Böyle bir özelliğe sahip olan Yıldırım Camii, Sultan II. Abdülhamid’in emriyle, sol arka köşede yer alan minare dışında, eski cami, tamamen yıkılmış; yerine o devirde yaygın bir mimari olan ‘Ampir-Üslup’a dayalı yeni bir camii yapılmıştır.

TARİHİ MİRAS

Aslı ahşap çatılı ve kiremit örtülü iken yeni mabedin orta kısmı, pencereli ve de sekiz köşeli geniş bir kasnağa oturtulmuştur.

Ahşap malzeme kullanılarak inşa edilen çatı kiremit ile örtülürken-malzemesi yine ahşap olmakla birlikte-geniş bir fenerlik şeklinde oluşturulan kubbe kısmı kurşunla örtülmüştür.

Bu tarzda yenilenmiş olan Yıldırım Cuma Camii tarihi misyonunu bu şekilde sürdürmektedir.

Sultan II. Abdülhamid devrinde 1293-1876 yılında yapılan bu imar faaliyetiyle birlikte İnegöl, yeni bir kimlik kazanmıştır.

Zira sözü edilen mabet onarımlarının dışında göçmen iskanı ile genişleyen mahallelerde yollar yapılmış, cadde ve meydanlara, günümüzde canlı birer anıt olarak duran çınarlarda o devirde dikilmiştir.

İnegöl Lisesinin Bahçesinde 1972

 15 ocak 1972 İnegöl lisesinin bahçesinde...

Fotoğraflar için Diler Okan ve Akif Demirtaş hemşehrilerimize çok teşekkür ederiz.

DAKTİLO VE İNEGÖL

Parmakla tuşa vurulunca, kaldıraç tertibatıyla tuşun bağlı olduğu harf kalkar ve şeride vurur. Şerit de kağıt üzerinde o harfin izini bırakır. Harfler vuruldukça şaryo otomatik ilerler. Böyle çalışan bir sistemi vardı daktiloların.
Mekanik çalışırlardı, sonradan elektriklileri çıkmış olsa da bilgisayarların kullanımının yaygınlaşması daktiloları hayatımızdan aldı götürdü. Harflerin kağıda iyi çıkması tuşlara iyi vurulmasını gerektirirdi.
1873 yılında seri üretimine geçilmiştir. Mark Tvain’in Tom Sawyer adlı romanı Dünya’da daktilo ile yazılan ilk romandır. Hindistan’daki Godrej ve Boyce firması üretimi sonlandırınca 2011 yılında dünyada daktilo üretimi yapan şirket kalmamıştır.
Yazı yazma makinesine daktilo, kullanıcısına da daktilograf denilir. Ünlü gazeteci ve yazarların en önemli fotoğrafları daktilolarının başındaki fotoğrafları olurdu. Arzuhalcilerin, daktilo başındaki görüntüleri unutulacak gibi değildi.
Osmanlı Alfabesinin farklı olması, sağdan sola yazılması daktilonun topraklarımıza gelişini 1900’lü yılların başına çekmiş. Önceleri Dışişleri dairelerinde kullanılmış. Latin harflerinin kabulüne kadar Osmanlıca harfli makineler kullanılır, bu daktilolar yazı yazılırken sağdan sola doğru kayarlarmış.
Yeni alfabeye geçilince harf değişiklikleri ile birlikte, daktiloların atlama çarkları değiştirilip soldan sağa kaymaları sağlanmış. 1947 yılında bir heyet Türkçe Klavyeyi geliştirmiş.
Doksanlı yıllara kadar, ilçemiz Halk Eğitim Merkezi’nin “Daktilo Kursları” en önemli meslek edindirme kursları idi. İki ayı geçmeyen sürelerde öğrenilen “On Parmak Daktilo” memuriyet yolu açılmasından, erkeklerin askerlik görevlerinde yazıcılığı garanti etmelerine kadar fayda sağlardı.
Yükseköğrenimini Ticaret Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni olarak almış olan dayım Fikri Bayraktar beş-altı yıl bu kurslarda gönüllü daktilo öğretmenliği yaptı. Hızlı yazıyor olmak tabii ki bir avantajdı. 1. Noter Katibi Merhum Naci Yıldırım ilçemizde uzun yıllar en hızlı yazan kişi olarak bilinirdi. Saygılarımla.

Kaynak: Turhan ŞAHİN

1981 YILI İLÇE HALK EĞİTİM MERKEZİ DAKTİLO KURSU'NDAN GÖRÜNTÜ 
Turhan Şahin, Ömer Alkış, Emin Halatlı

Mehmet Necati ŞAHİN

Mehmet Necati ŞAHİN

Cemiyet adamı, eğitimci. 1952 yılı Bursa Kestel Aksu Köyü’nde doğdu. Anneden İnegöl’lüdür. İlkokul eğitimini Aksu Köyünde, ortaokul ve lise eğitimini Bursa İmam Hatip Okulu’nda gerçekleştirdi. Yükseköğrenimi İzmir Yüksek İslam Enstitüsü’nde yaptı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak ilk görev yeri İnegöl Lisesi oldu. 1975-76 ve 1976-77 öğrenim dönemlerini İnegöl Lisesi’nde geçirdi. Vatani görevi sonrası 1979 Ağustos’undan 1980 Şubat ayına kadar İnegöl İmam Hatip Lisesinde görev yaptı. Sonrası Bursa Yıldırım Bayezit Lisesi’ne atandı. 1980 yılında yine kendisi gibi İnegöl Lisesi’nde öğretmenlik yapmış olan Kevser Dinç ile evlendi. Emekli olduğu 2008 yılına kadar Yıldırım Bayezit Lisesi öğretmeni olarak görev yaptı. Bir görev gibi öğretmenliği döneminde de çok önemsediği sosyal hayatta yer alma anlayışını emeklilik sonrası daha iyi yerine getirebildi. 30 Eylül 2011 tarihli kongreden itibaren Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve Çekirge Çalışma Grubu temsilcisidir. 30 Mart 2013, 25 Haziran 2014 ve 01 Haziran 2016 tarihli kongrelerde de aynı göreve seçilmiştir. Bursa’da yaşamını sürdürmektedir.
Kaynak: Turhan ŞAHİN

İnegöl Eski Hükümet Binası

İnegöl Eski Hükümet Binası

1965/66 23 Nisan Kutlamaları İnegöl

1965/66  23 Nisan Kutlamaları İnegöl...

ORHANİYE MAHALLESİ GENÇLİK HATIRALARI

ORHANİYE MAHALLESİ GENÇLİK HATIRALARI

ORHANİYE MAHALLESİ GENÇLİK HATIRALARI

ORHANİYE MAHALLESİ GENÇLİK HATIRALARI
Related Posts with Thumbnails

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *